Site Loader
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğt. Kampüsü{"arrow":"false","pagination":"true","speed":"3000","autoplay":"true","autoplay_speed":"7000","loop":"true","slide_to_show_owl":"1","slide_show_ipad_owl":"1","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"true","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"false"}

 

 Eğitim Hakkında Bilgiler 
Eğitim Adı Sanat Destek Sertifika Eğitim Programı
Eğitim Tarihleri Ön kayıtlar devam etmektedir. 
Eğitim Günleri
ve Saati
Günler:
26 Şubat 2020 Çarşamba
04 Mart 2020 Çarşamba
11 Mart 2020 Çarşamba
18 Mart 2020 Çarşamba
25 Mart 2020 ÇarşambaSaat: 17.00 – 22.00
Katılımcılar 25 Katılımcı
Eğitim Süresi 5 Hafta x 5 Saat

Toplam= 25 saat

Eğitmenler Prof. Dr. Mansur CAFEROV
Prof. Dr. Sonay ÇEVİK
Prof. Yusif ALİZADE
Doç. Mahir BAYRAMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZYONARÇIRAK
Dr. Öğr. Üyesi İlkay Canan OKKALI
Arş. Gör. Yusuf Emre IŞIK
Öğr. Gör. Bilal YAZICI
Öğr. Gör. Sara FATHALİZADEH
Eğitim Ücreti 500₺ KDV Dahil  / Kişi
Eğitim Yeri Trabzon Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Başvuru Formu BAŞVURU YAP
Eğitim İçeriği

Kompozisyon

Prof. Mansur CAFEROV

Dersin Amacı: Plastik değerleri tanır ve bu değerleri doğayı soyutlamada kullanır. Plastik değerlerle arasında biçim ve anlam ilişkileri kurar. Plastik değerleri kompozisyon kurallarına göre uygular. Doğaya sorgulayıcı bir gözle bakar ve sanatçı olma yolundaki ilk adımında kendi sorumluluklarını kavrar.Sanatın temel kavramlarını tanımlayabilme ve uygulayabilme becerisi sağlayacak birikimi kazandırmak. Kompozisyon kurallarını farklı yapı ve dokuları olan objeler üzerinde nasıl kullanacaklarını öğrenmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği: Kompozisyondaaçık-koyu, çizgi-leke, ışık-gölge, boşluk-doluluk, ana renk-ara renk, sıcak renk ve soğuk renk çalışması.Doğal, yapay, metal, cam, kumaş gibi farklı yapı ve dokuları olan obje etütleri.Karakalem desen, lavi, karakalem etüt, akrilik boyayla renkli çalışma

 

Kompozisyon II

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZYONARÇIRAK

Dersin Amacı: Plastik değerleri tanır ve bu değerleri doğayı soyutlamada kullanır. Plastik değerlerle arasında biçim ve anlam ilişkileri kurar. Plastik değerleri kompozisyon kurallarına göre uygular. Doğaya sorgulayıcı bir gözle bakar ve sanatçı olma yolundaki ilk adımında kendi sorumluluklarını kavrar.Sanatın temel kavramlarını tanımlayabilme ve uygulayabilme becerisi sağlayacak birikimi kazandırmak. Kompozisyon kurallarını farklı yapı ve dokuları olan objeler üzerinde nasıl kullanacaklarını öğrenmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği: Kompozisyondaaçık-koyu, çizgi-leke, ışık-gölge, boşluk-doluluk, ana renk-ara renk, sıcak renk ve soğuk renk çalışması.Doğal, yapay, metal, cam, kumaş gibi farklı yapı ve dokuları olan obje etütleri.Karakalem desen, lavi, karakalem etüt, akrilik boyayla renkli çalışma

 

Temel Tasarım

Öğr. Gör. Sara FATHALİZADEH

Dersin Amacı:Sanat yapıtı tasarlayacak, tasarladığı sanat yapıtlarını uygulamaya geçirebilecek, resmin yanı sıra farklı disiplinleri kullanarak (video, fotoğraf, performans, yerleştirme, yeni medya sanatları) yapıt üretebilecektir. Öğrenci, sanat eseri yaratmaya neden olan kişisel duruşunu ve ele aldığı sorunu tanımlama bilinci ve duyarlılığını kazanacak. Tarihsel-güncel sanat eserleri ve etkinlikleriyle kendi yapıtları arasında ilişkiler kurarak yorumlar yapabilecektir.Öğrenciye sanat yapıtı tasarlayacak bilgi, birikim, deneyim, özgüven, kararlılık ve çalışma disiplini kazandıracaktır.

Dersin İçeriği: Güncel sanat eserlerinin endişeleri, yönelimleri, yeni dil ve biçim arayışlarına dair görsel analizler, Ulusal ve uluslararası örneklemeler. Hayali konular üzerinde araştırma ve düzenleme çalışmalar. Sanat yapıtı tasarlama. Tasarlanan sanat yapıtlarını uygulamaya geçirme. Resmin yanı sıra farklı disiplinleri kullanarak (video, fotoğraf, performans, yerleştirme, yeni medya sanatları) yapıt üretme. Öğrencinin, sanat eseri yaratmaya neden olan kişisel duruşunu ve ele aldığı sorunu tanımlama bilinci ve duyarlılığı kazanması.

 

Atölye (Renkler)

Prof. Yusif ALİZADE

Dersin Amacı: Geleneksel malzeme ve teknolojinin yanı sıra günümüz teknolojisine ait yeni ifade olanaklarının kullanılmasına yönelik çalışmalar yaptırmak. Görsel ve kavramsal düşünceyi, soyutlama becerisi ile plastik dile aktarma yetisi ve deneyimi kazandırmak. Yaratma ediminin düşünsel sürecini görselleştirme yetisi kazandırmak. Görsel dilde soyut düşünme yetisi kazandırmak.

Dersin İçeriği:  Sanatsal ifade biçimlerinin sezdirilmesi; özgün biçim oluşturmaya yönelik çalışmalar yaptırılması;Kavram geliştirir ve kavramsal bilgiyi tasarım sürecine aktarır.
Teknik beceri kazandırılması ve yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi.

 

Atölye (Uygulama)

Öğr. Gör. Bilal YAZICI

Dersin Amacı: Geleneksel malzeme ve teknolojinin yanı sıra günümüz teknolojisine ait yeni ifade olanaklarının kullanılmasına yönelik çalışmalar yaptırmak. Görsel ve kavramsal düşünceyi, soyutlama becerisi ile plastik dile aktarma yetisi ve deneyimi kazandırmak. Eleştirel düşünebilme ve çözümlemeye dayalı yorum yapabilme yetisi kazanır. Yaratma ediminin düşünsel sürecini görselleştirme yetisi kazandırmak.İmgelem gücü ve yaratıcılığa dayalı özgün anlatım dilini geliştirir. Görsel dilde soyut düşünme yetisi kazandırmakTasarım sürecine özgü sürekli öğrenmenin farkına varır.İki ve üç boyutlu düzenleme sorunlarını, yaratıcı süreç ile çözer. Somut ve soyut kavramları, yaratıcı düşünceyle, özgün tasarım nesnelerine dönüştürür

Dersin İçeriği:  Sanatsal ifade biçimlerinin sezdirilmesi; özgün biçim oluşturmaya yönelik uygulama çalışmalarının yaptırılması;
Teknik beceri kazandırılması ve yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi.

 

Sanat Tarihi – 20. Yy. Sanat Akımları/ Kentsel Mekanda Sanat/ Güncel Sanat)

Prof. Dr. Sonay ÇEVİK

 

Dersin Amacı:20. Yüzyıl Sanat Akımlarını, kentsel mekanın değişik konularını sanat ve tasarım ile ilişkilendirerek tartışmak, ortak kamusal mekanı ve bu mekanlardaki insan hareketini zaman, yer ve kültür aracılığı ile anlamak, Güncel sanat pratiklerini temsilcileriyle birlikte incelemek.

Dersin İçeriği:20. Yüzyıl sanat akımları gerçeğini, süreç içerisinde sanatsal gelişim, değişim ile etkileşimlerini,  buna sebep olan nedenleri ve koşulların anlaşılması. Konu alınan dönem sanatının özelliklerinin kavranması, sanat tarihindeki yerinin anlaşılması.  Sanat ve tasarımın, kentsel mekanla olan çok yönlü ilişkisini ele alır. Farklı mekan tipolojilerindeki sanatsal uygulamaları inceler ve örneklendirir. Sanatsal uygulama alanlarına dair kavramları açıklar.

 

Sanat Tarihi -Genel

Dr. Öğr. Üyesi İlkay Canan OKKALI

Dersin Amacı:Tarihsel süreç içerisinde, farklı coğrafya ve kültürlerde görülen sanat anlayışı ve eserlerin özelliklerinin öğrenilmesi ve ayırt edilebilmesi.Bu özelliklerin dönemin coğrafi, siyasi, inanç, sosyal yapı, gelenekler ve tüm kültürel koşullar çerçevesinde ortaya çıkışı ve gelişiminin anlaşılması.Sanat tarihi terminolojisinin; gerekli malzeme ve teknik bilgilerinin öğrenilmesi.Sanat ve sanat eserlerinin kendi dönemi ve ortamı içerisinde değerlendirilmesi gerekliliğinin anlaşılması; bundan yola çıkarak ele alınan dönem içerisindeki etken koşulların kavranarak sanat anlayışı ve eserlerin doğru değerlendirilmesi. Süreç içerisinde sanatsal gelişim/değişim ile etkileşimleri; buna sebep olan nedenleri ve koşulların anlaşılması. Konu alınan dönem/uygarlık sanatının özelliklerinin kavranması, sanat tarihindeki yerinin anlaşılması. Bir eserin inceleme ve değerlendirme yönteminin öğrenilmesi

Dersin İçeriği:Dersin kapsamında, Avrupa Sanatı (XV- XX. yüzyıl) kronolojik olarak ele alınır.

Rönesans’ı hazırlayan koşullar, Rönesans sanatçıları: Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo, Boticelli, Correggio, Jan Van Eyck, Albert Dürer ve eserleri.Barok akımını hazırlayan koşullar ve sanatçıları: Rubens, Rembrandt, Velasquez, Caravaggio, Poussin, Vermeer. Rokoko akımı ve sanatçıları: Boucher, Tiepolo, Watteau, Chardin, Gainsborough, Hogarth.Neoklasizm akımı ve sanatçıları: Jacques Louis David, Ingres. Romantizm akımı ve sanatçıları: Theodor Gericault, Delacroix, Francisko Goya, Caspar David Friedrich, William Turner. Empresyonizm akımı ve sanatçıları: Manet, Monet, Degas, Renoir, Sisley, Pisarro.Post-Empresyonizm ve sanatçıları: Van Gogh, Cezanne, Georges Seurat, Paul Gauguin

 

Somut-Soyut- Espas

Doç. Mahir BAYRAMOĞLU

Dersin Amacı:Çağdaş sanat üslup ve kavramları üzerine bilgi ve yorum yeteneğini kazandırmak.Somut, soyut ve Espas kavramlarını, yaratıcı düşünceyle, özgün tasarım nesnelerine dönüştürür.

Dersin İçeriği:Çağdaş Sanat, Soyut-Somut ve espas Kavramı.

 

Görsel Sanatlar ve Mimaride Simetri

Arş. Gör. Yusuf Emre IŞIK

Dersin Amacı: Simetri hakkında bilgilere sahip olacak Özgün çalışmalarında simetri kurallarını uygulaya bilecek Sanat kültürünü geliştirecek Çağdaş sanat kültürünü artıracak

Dersin İçeriği: Görsel sanatlarda simetri ve mimariyi kullanan Sanatçıların eserlerinden örnekler sunarak öğrencilerin kendi sanat anlayışlarını keşfetmelerini sağlamak.

 

Post Author: semtrabzon