Site Loader
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğt. Kampüsü{"arrow":"false","pagination":"true","speed":"3000","autoplay":"true","autoplay_speed":"7000","loop":"true","slide_to_show_owl":"1","slide_show_ipad_owl":"1","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"true","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"false"}

 

 

 Eğitim Hakkında Bilgiler 
Eğitim Adı  Uygulamalı Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Eğitimi
Eğitim Tarihleri Ön kayıtlar devam etmektedir. Kursun 2020 yılı Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
Eğitim Günleri Eğitim, hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonu gerçekleştirilecektir. Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda eğitimin gün ve saatleri kararlaştırılacaktır.
Eğitim Saatleri 16 saat (4 x 4 saat)
Eğitim Süresi 16 Saat
Eğitmenler Dr. Mehmet KOKOÇ

Tel: 0(462) 455 15 73

Eğitim Ücreti 250 ₺ + KDV / Kişi
Eğitim Yeri Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları
Başvuru Formu BAŞVURU YAP
Eğitim İçeriği

Eğitimin Hedef Kitlesi Bu eğitim, ölçek geliştirme ve uyarlama ile ilgilenen tüm bireylere açıktır. Bununla birlikte makale, bildiri ve tez çalışmalarında ölçek geliştirme ve uyarlama çalışması yapmak ve sonuçları yorumlayıp raporlaştırmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrenciler, araştırmacılar ve öğretmenler eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.
Eğitimin İçeriği Ölçek Geliştirme ve Uyarlamada Temel Kavramlar

·         Ölçme, ölçek, ölçekleme ve anket kavramları

·         Ölçek geliştirme ve ölçek uyarlama kavramları

·         Örtük değişkenler

·         Geçerlik kavramı, geçerlik türleri ve geçerliği sağlama yolları

·         Güvenirlik kavramı, güvenirlik türleri ve güvenirliği sağlama yolları

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Aşamaları

·         Ölçek geliştirmede takip edilmesi gereken aşamalar ve her aşamada gerçekleştirilmesi gereken işlemler

·         Örnek iyi uygulamalar ve raporlama

·         Ölçek uyarlamada takip edilmesi gereken aşamalar ve her aşamada gerçekleştirilmesi gereken işlemler

·         Örnek iyi uygulamalar ve raporlama

Açımlayıcı Faktör Analizi

·         Ölçüm modeli oluşturmanın kuramsal arka planı

·         Ölçüm modelinin adım adım oluşturulması ve açımlayıcı faktör analizinin gerçekleştirilmesi

·         Ölçüm modeli sonuçlarının yorumlanması ve raporlaştırılması

·         Düzeltme indislerinin kullanılması ve örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi

Doğrulayıcı Faktör Analizi

·         Doğrulayıcı faktör analizi modelleri

·         Doğrulayıcı faktör analizi modelinin tanımlanması ve işlem adımları

·         Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarının uyum indislerine göre yorumlanması ve raporlaştırılması

İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi

·         İkinci düzey doğrulayıcı faktör analizi modelinin tanımlanması ve işlem adımları

·         İkinci düzey doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarının uyum indislerine göre yorumlanması ve raporlaştırılması

·         Örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi

Madde Analizleri

·         Güvenirlik analizlerinin (Cronbach Alpha, KR-20, KR-21, Kappa vb.) analiz programları ile gerçekleştirilmesi ve raporlaştırılması

·         Madde analizlerinin ve alt/üst grup sınamalarının  analiz programları ile gerçekleştirilmesi ve raporlaştırılması

Eğitimin Materyalleri Eğitim esnasında birden fazla istatistik programları ile uygulama yapılacaktır.
Ön Gereksinimler Nicel veri analizine ilişkin temel kavramlara aşina olunmasının dışında herhangi bir gereksinim beklenmemektedir.

 

Post Author: semtrabzon