Site Loader
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğt. Kampüsü{"arrow":"false","pagination":"true","speed":"3000","autoplay":"true","autoplay_speed":"7000","loop":"true","slide_to_show_owl":"1","slide_show_ipad_owl":"1","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"true","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"false"}

 

 Eğitim Hakkında Bilgiler 
Eğitim Adı Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi
Eğitim Tarihleri Ön kayıtlar devam etmektedir. Kursun 2020 Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
Eğitim Günleri Eğitim, hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonu gerçekleştirilecektir. Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda eğitimin gün ve saatleri kararlaştırılacaktır.
Katılımcılar 15 Katılımcı
Eğitim Süresi 24 saat
Eğitmenler Dr. Mehmet KOKOÇ

Tel: 0(462) 455 15 73

Eğitim Ücreti 700₺ + KDV / Kişi

(Trabzon Üniversitesi ve MEB Personeli için 500₺+KDV)

Eğitim Yeri Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları
Başvuru Formu BAŞVURU YAP
Eğitim İçeriği

Eğitimin Hedef Kitlesi İlgili eğitim, yapısal eşitlik modellemesi ile ilgilenen tüm bireylere açıktır. Eğitimin hedef kitlesini; makale, bildiri ve tez çalışmalarında yapısal eşitlik modellemesi analizi yapmak ve sonuçları yorumlayıp raporlaştırmayı öğrenme isteyen lisans ve lisansüstü öğrenciler, araştırmacılar, öğretmenler ve özel sektör çalışanları oluşturmaktadır.
Eğitimin İçeriği Yapısal Eşitlik Modelleme ve Temel Kavramlar

·         Yapısal Eşitlik Modellemesi ve mantığı

·         Nicel veri analizi, çok değişkenlik istatistik ve yapısal eşitlik modellemesi temel kavramları

·         Yapısal eşitlik modellemesinin nasıl ve hangi amaçlarla kullanılabileceğinin örnek araştırmalarla açıklanması

·         Düzeltme indisleri

·         Analiz programlarının (Lisrel/Amos) ara yüzünün tanıtımı

Çok Değişkenlik Normallik Testi

·         Çok değişkenlik normallik varsayımları

·         Çok değişkenli normallik testi için çarpıklık ve basıklık katsayılarının hesaplanması

·         Mardia Testi’nin adım adım gerçekleştirilmesi

·         Test sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması

Ölçüm Modeli Oluşturma ve Analizi

·         Ölçüm modeli oluşturmanın kuramsal arka planı

·         Ölçüm modelinin adım adım oluşturulması ve analizin gerçekleştirilmesi

·         Ölçüm modeli sonuçlarının yorumlanması ve raporlaştırılması

·         Düzeltme indislerinin kullanılması ve örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi

Doğrulayıcı Faktör Analizi

·         Doğrulayıcı faktör analizi modelleri

·         Doğrulayıcı faktör analizi modelinin tanımlanması, işlem adımları

·         Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarının uyum indislerine göre yorumlanması ve raporlaştırılması

Yapısal Model Oluşturma

·         Yapısal model oluşturmanın kuramsal arka planı

·         Yapısal modelin adım adım oluşturulması

·         Örnek uygulamanın gerçekleştirilmesi

Yol Analizi

·         Yol analizinin kullanım amacı ve varsayımları

·         Yol analizinin adım adım gerçekleştirilmesi

·         Yol analizi sonuçlarının uyum indislerine göre yorumlanması ve raporlaştırılması

Hata Mesajları

·         İlgili analizler gerçekleştirilirken alınan hata mesajları

·         Hata mesajlarına uygun çözüm önerileri

Yapısal Eşitlik Modellerinin Tahmini ve Model Uyumunun Değerlendirilmesi

·         Tahmin metodları ve özellikleri

·         Tahmin metodlarının hangi durumlarda kullanılacağı bilgisi

·          Yapısal eşitilik modellemesi analizinin adım adım gerçekleştirilmesi, uyum indislerine göre sonuçların yorumlanması ve raporlaştırılması

·         Örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi

Eğitimin Materyalleri Eğitim esnasında LISREL/AMOS yazılımları ile uygulama yapılacaktır.
Ön Gereksinimler Nicel veri analizine ilişkin temel kavramlara aşina olunmasının dışında herhangi bir gereksinim beklenmemektedir.
Eğitimin Toplam Saati  24 saat
Eğitime Katılacak Kişi Sayısı  En az 15 katılımcı
Eğitimin Gün ve Saatleri  Eğitim, haftaiçi mesai saatleri sonrasında veya haftasonu gerçekleştirilecektir. Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda eğitimin gün ve saatleri kararlaştırılacaktır.
Eğitiminin Verileceği Salonun Özellikleri  Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları

 

Post Author: semtrabzon