Site Loader
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğt. Kampüsü{"arrow":"false","pagination":"true","speed":"3000","autoplay":"true","autoplay_speed":"7000","loop":"true","slide_to_show_owl":"1","slide_show_ipad_owl":"1","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"true","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"false"}

 

 Eğitim Hakkında Bilgiler 
Eğitim Adı NVIVO İle Uygulamalı Nitel Veri Analizi Temel Eğitimi
Eğitim Tarihleri Kayıtlar devam ediyor.
Eğitim Günleri Eğitim, hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonu gerçekleştirilecektir. Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda eğitimin gün ve saatleri kararlaştırılacaktır.
Katılımcılar En az 10 ve en fazla 20 katılımcı
Eğitim Süresi 16 saat
Eğitmenler Doç. Dr. Miraç AYDIN
Eğitim Ücreti 600₺ + KDV /Kişi
Eğitim Yeri Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları
Başvuru Formu BAŞVURU YAP
Eğitim İçeriği

Eğitimin Hedef Kitlesi Hedef kitle:

Bu eğitim; sosyal bilimlerde nitel veri analizi ile ilgilenen tüm bireylere açıktır. Bununla birlikte ödev, makale veya tez çalışması yürüten lisans ve lisansüstü öğrencileri ile tüm araştırmacılar, veri analizi yapıp raporlamak isteyen öğretmenler ve özel sektör çalışanları ilgili eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Eğitimin İçeriği Genel içerik:

Nitel yaklaşıma uygun veri analizi yapabilen bilgisayar programlarının tanıtımı, bu programlardan uygun olanları ile nitel veri analizini gerçekleştirme (matrix, model, grafik, ayrıntılı rapor elde etme). Değişkenlere göre kod ve temalar arasında ilişki kurma. Kodların güvenirliğini sağlama, Kappa Uyum katsayılarını hesaplama. Elde edilen program çıktılarını araştırma raporuna aktarma.

Detaylı İçerik:

  1. Nitel veri analizi ile ilgili temel bilgiler. Stake, Yin, Creswell, Corbin ve Strauss, Miles, Huberman ve Saldana, Yıldırım ve Şimşek vb. gibi araştırmacıların bakış açısından nitel veri analizi
  2. Nitel veri analizi için kullanılan bilgisayar programlarını tanıma ve karşılaştırma
  3. Nitel verileri araştırmanın doğasına uygun bir biçimde bilgisayar programına aktarma, kodlamalar yapma, kodlamaların güvenirlik hesaplamalarını yapabilme
  4. Classification, Çoklu sorgulama, Set oluşturma, Resim kodlama, Grafikler, radar grafik, Coding comparision, Relationships, Ses kaydı ve video kodlama, web kodlama.
  5. Temaların oluşturulması ve program çıktılarının sunumu: Matris, Grafik ve Modellerin Oluşturulması, değişkenlere göre kod ve tama dağılımının incelenmesi
  6. Program çıktılarının araştırma raporuna aktarılması, makalede veri analizi yazma
Ön Gereksinimler Yoktur.
Eğitimin Toplam Saati 16 (4 x 4 saat)
Eğitime Katılacak Kişi Sayısı En az 10 ve en fazla 20 katılımcı
Eğitimin Gün ve Saatleri Eğitimlerin hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda eğitimin gün ve saatleri kararlaştırılacaktır.

 

 

Post Author: semtrabzon