Bugün ülkemizin kalkınma sorunları içinde büyük önem taşıyan konulardan biri şüphesiz bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerdir. Ortaya çıkan yeni teknolojileri, yeni bilgileri sürekli olarak sanayi kuruluşlarına ve geniş anlamda topluma yayan eğitim merkezleri bu gelişmenin vazgeçilmez tamamlayıcısıdır. Trabzon Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitemizin örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında eğitim programları düzenleyerek, üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. SEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler; bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanlardaki üniversite olanaklarının tanıtımını yapar. Sürekli Eğitim Merkezinde planlanan eğitimler amacı, yapısı ve katılımcı kitlesi gibi faktörler dikkate alınarak çeşitli gruplara ayrılmıştır

Trabzon Üniversitesi’nin kalite ve standartlarını göz önünde bulundurarak; toplumsal gelişmelere duyarlı, eğitim alanında Türkiye genelinde güven duyularak tercih edilen, öncü bir eğitim kurumu olmak.

Sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanlarda Trabzon başta olmak üzere, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Türkiye genelinde yenilikçi ve güncel eğitim programları hazırlayıp sunmak, yaşam boyu eğitim kapsamında toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitimlerle toplumsal gelişime katkıda bulunmak, verilen eğitimlerde yüksek niteliği ön planda tutmak.