Prof.Dr. Hakan Şevki AYVACI
Müdür

İletişim
e-Posta: hsa@trabzon.edu.tr
Tel: 0462 377 72 84

Trabzon Üniversitesi

Doç. Dr. Sibel ER NAS
Müdür Yardımcısı

İletişim:
e-Posta: sibelernas@trabzon.edu.tr
Tel: 0462 377 72 52

Trabzon Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi Zeynep TATLI
Müdür Yardımcısı

İletişim:
e-Posta: ztatli@trabzon.edu.tr
Tel: 0462 377 71 21

Trabzon Üniversitesi